Správa bytov a nebytových priestorov

Zabezpečenie obnovy bytového domu (zateplenie fasád, striech, suterénov…) Ročné vyúčtovanie nákladov na prevádzku bytového domu Analýza na zníženie energetických nákladov v bytového domu

Revízie, údržba a servis výťahov.

Rekonštrukcie výťahov podľa normy EU. Non-stop havarijná služba, vyprosťovanie osôb. Takmer 200 výťahových zariadení v rámci Prešova a okolia.


Dokumenty na stiahnutie

Plán opráv 2020 pre bytové domy Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Zmluva o výkone správy Cenník služieb MBP GDPR MBP
Dôležité čísla

Havarijná služba
+421 (0)51 77 10 676

Poruchy výťahov
+421 (0)51 77 10 660

Ekonomika / 8.00 - 15.00
+421 (0)51 77 10 676