Správa bytov a nebytových priestorov

Zabezpečenie obnovy bytového domu
(zateplenie fasád, striech, suterénov…)

Ročné vyúčtovanie nákladov na prevádzku bytového domu

Analýza na zníženie energetických nákladov bytového domu v bytovom hospodárstve


Dokumenty na stiahnutie

Plán opráv 2020 pre bytové domy Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Zmluva o výkone správy Cenník služieb MBP GDPR MBP
Dôležité čísla

Havarijná služba
+421 (0)51 77 10 676

Poruchy výťahov
+421 (0)51 77 10 660

Ekonomika / 8.00 - 15.00
+421 (0)51 77 10 676