Revízie, údržba a servis výťahov.

Rekonštrukcie výťahov podľa normy EU.

Non-stop havarijná služba, vyprosťovanie osôb.

Takmer 200 výťahových zariadení v rámci Prešova a okolia.

Všetky výťahové zariadenia na Slovensku musia spľňať normu EU /STN EN 81–80/ najneskôr do 13.12.2013. Táto norma rieši hlavne zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na prepravu osôb.
Myslite na vašu bezpečnosť !!!


Dokumenty na stiahnutie

Plán opráv 2020 pre bytové domy Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Zmluva o výkone správy Cenník služieb MBP GDPR MBP
Dôležité čísla

Havarijná služba
+421 (0)51 77 10 676

Poruchy výťahov
+421 (0)51 77 10 660

Ekonomika / 8.00 - 15.00
+421 (0)51 77 10 676