Upozornenie pre vlastníkov počas odstávky

Upozorňujeme vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby počas doby odstávky teplej vody neodpúšťali z rozvodov teplú vodu. Z dôvodov prebiehajúcich prác na technologickom zariadení neprebieha príprava teplej vody a preto nespĺňa požadované parametre. Voda v čase odstávky naďalej ostáva v rozvodoch z bezpečnostných dôvodov. Pri opätovnom spustení dodávky teplej vody do rozvodov, v prípade nepozornostiČítať ďalej “Upozornenie pre vlastníkov počas odstávky”