IČO: 31 723 004
IČ DPH: SK2020520755
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s.,
SK24 0900 0000 0005 0088 9432

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM SPRÁVY DOMOV
8 00 – 15 00

HAVARIJNÁ SLUŽBA
VODA-PLYN-KÚRENIE
Pondelok-štvrtok do 22 00
PIatok-Nedeľa Od 15:30-22 00
Sobota-Nedeľa oD 8:00-22 00

Nájdete nás tu.

Jarková 27,
080 01 Prešov