M.B.P. Prešov, s.r.o

email: mbp@mbp.sk

tel.: +421 (0)51 77 10 676

mobil: +421 (0)905 794 403

Havarijná služba : plyn/voda/kúrenie

Denne 7:00-22:00

tel.: +421 (0)51 / 77 10 676

Poruchy výťahov

tel.: +421 (0)51 / 77 10 660

mobil: +421 (0)905 915 781

mobil: +421 (0)905 794 405