E-VYÚČTOVANIE

Súhlas s elektronickým doručením vyúčtovania

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,   prinášame Vám možnosť doručenia Vášho ročného VYÚČTOVANIA za rok 2022 elektronickou formou a to zaslaním do Vašej mailovej schránky. Svoj súhlas s doručením vyúčtovania elektronickou formou môžete prejaviť prostredníctvom tohto formulára. Týmto krokom správca prispieva k ochrane životného prostredia a zdravia Vás vlastníkov a vašich rodín  aj svojich zamestnancov a ich rodín.