E-VYÚČTOVANIE

Súhlas s elektronickým doručením vyúčtovania

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, vzhľadom na nepriaznivú situáciu na území SR a stále sa sprísňujúcim opatreniam proti šíreniu nákazy vírusom COVID-19.  Prinášame Vám možnosť doručenia Vášho ročného VYÚČTOVANIA za rok 2021 elektronickou formou a to zaslaním do Vašej mailovej schránky. Svoj súhlas s doručením vyúčtovania elektronickou formou môžete prejaviť prostredníctvom tohto formulára. Týmto krokom správca prispieva k ochrane zdravia a životov Vás vlastníkov a vašich rodín  aj svojich zamestnancov a ich rodín.