o nás

Revízie, údržba a servis výťahov

Revízie, údržba a servis výťahov.

Rekonštrukcie výťahov podľa normy EU.

Non-stop havarijná služba, vyprosťovanie osôb.

Takmer 200 výťahových zariadení v rámci Prešova a okolia.

Všetky výťahové zariadenia na Slovensku musia spĺňať normu EU /STN EN 81-80/ najneskôr do 13.12.2013. Táto norma rieši hlavne zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na prepravu osôb.

Myslite na vašu bezpečnosť!

Bytové hospodárstvo

Zabezpečenie obnovy bytového domu( zateplenie fasád, striech, suterénov…).

Správa bytov a nebytových priestorov.

Ročné vyúčtovanie nákladov na prevádzku bytového domu.

Analýza na zníženie energetických nákladov bytového domu v bytovom hospodárstve.