Je dôležité, aby ste si stav vodomerov odpísali správne. Väčšina vodomerov má stav vody zobrazený v metroch kubických a litroch, oddelených desatinnou čiarkou. Pre odpočet sú dôležité čísla od desatinnej čiarky vľavo (zvyčajne čiernou farbou ). Pre možnosť kontaktu v prípade nejasností nám priložte aj vaše telefónne číslo.

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

V dňoch 26.12.2022 až 04.01.2023 budú vykonávať odpočty stavov meračov spotreby TÚV a SV poverení odpočtári správcu. Prosíme Vás o sprístupnenie meračov a umožnenie tak vykonať presný a spoľahlivý odpočet. Ak budete nahlasovať stavy samostatne, prosíme o dodržanie nižšie uvedených pokynov.

Pokyny pre nahlásenie stavov samoodpočtom:

ODPOČTY MERAČOV TÚV a SV : Stavy meračov nahlasujte výhradne písomne / mailom alebo vhodením lístka do poštovej schránky, prostredníctvom formulára na webovej stránke , NIE TELEFONICKY .

Spôsoby nahlásenie samoodpočtu:

Zaslaním stavu e-mailom.

uviesť meno , adresu , údaj z vodomera číslo a stav alebo priložte fotografiu vodomera – na cehelska.byty@mbp.sk, udaje@mbp.sk

Vhodením odpočtového lístka do schránky sídla firmy M.B.P. Prešov s.r.o., ul. Jarkova 27

uviesť meno , adresu , údaj z vodomera číslo a stav alebo priložte fotografiu vodomera + podpis vlastníka

Cez online formulár SAMOODPOČTY na našej webovej stránke

formulár nájdete nižšie na tejto stránke

Poštou

uviesť meno , adresu , údaj z vodomera číslo a stav alebo priložte fotografiu vodomera + podpis vlastníka

Formulár Samoodpočty

Proudly Powered by WordPress