Je dôležité, aby ste si stav vodomerov odpísali správne. Väčšina vodomerov má stav vody zobrazený v metroch kubických a litroch, oddelených desatinnou čiarkou. Pre odpočet sú dôležité čísla od desatinnej čiarky vľavo (zvyčajne čiernou farbou ). Pre možnosť kontaktu v prípade nejasností nám priložte aj vaše telefónne číslo.

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

vzhľadom na nepriaznivú situáciu na území SR a stále sa sprísňujúcim opatreniam proti šíreniu nákazy vírusom COVID-19 nebude možné vykonať fyzický odpis vodomerov SV a TÚV ku koncu roka 2022 . Týmto krokom správca prispieva k ochrane zdravia a životov Vás vlastníkov aj svojich zamestnancov.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o doručenie stavov vodomerov SV a TÚV v dňoch od 30.12.2022 do 07.01.2023

Spôsoby odpočtu

Zaslaním stavu e-mailom.

uviesť meno , adresu , údaj z vodomera číslo a stav alebo priložte fotografiu vodomera – na cehelska.byty@mbp.sk, udaje@mbp.sk

Vhodením odpočtového lístka do schránky sídla firmy M.B.P. Prešov s.r.o., ul. Jarkova 27

uviesť meno , adresu , údaj z vodomera číslo a stav alebo priložte fotografiu vodomera + podpis vlastníka

Cez online formulár SAMOODPOČTY na našej webovej stránke

formulár nájdete nižšie na tejto stránke

Poštou

uviesť meno , adresu , údaj z vodomera číslo a stav alebo priložte fotografiu vodomera + podpis vlastníka

Formulár Samoodpočty